Understood
This website is using cookies. We and our partners use cookies on this site to improve our service, perform analytics, personalize advertising, measure advertising performance, and remember website prefrences. By using the site, you consent to these cookies. More details
  • Blog
  • Summary
  • Details
  • Pilots
  • Results
  • Registration

Event info

Súťaž v závesnom lietaní Pohár Nízkych Tatier FAI cat 2 je nasledovníkom Pohára Podbrezovej. Súťaž rogalistov ktorá sa lietala od roku 1987 v oblasti Nízkych Tatier, s dominantou Kráľová Hoľa.
Pohár Nízkych Tatier 2018 je 32.

Expand page for more details

Flying site

Kralova hola is a main mountain of East Low Tatras with 1948 m ASL, 1100 m ALZ. It is located in central Slovakia in about 300 km from its capitial. Kralova hola is a National park so one has to get special permit to get there to fly.

Expand page for more details
Go to Pilot List
  • left before start of event

Event info

Súťaž v závesnom lietaní Pohár Nízkych Tatier FAI cat 2 je nasledovníkom Pohára Podbrezovej. Súťaž rogalistov ktorá sa lietala od roku 1987 v oblasti Nízkych Tatier, s dominantou Kráľová Hoľa.
Pohár Nízkych Tatier 2018 je 32. ročník týchto pretekov. Tento ročník je vyvrcholením majstrovstiev Slovenskej Republiky a Českej republiky v závesnom lietaní.
V tomto roku si pripomíname 20 rokov od organizovania Majstrovstiev Európy 1998, kde svoj prvý titul majstra Európy získal Manfred Ruhmer.

The Hanggliding competition Low Tatras Cup FAI cat 2 it is follower Podbrezova Cup. Rogalist competition that have flown since 1987 in the Low Tatras region, dominated by Kráľová Hoľa hill. The Low Tatras Cup 2018 is the 32nd year of these event. This year is the culmination of the Championship of the Slovak Republic and the Czech Republic in hang gliding.
We commemorate the 20th anniversary of the European Championship 1998, where Manfred Ruhmer won his first European title.

Event will be run in accordance with these rules:
• FAI: Sporting Code, General Section, Chapters 4 and 5.
• CIVL: Sporting Code, Section 7 Common, Chapter 12.
Both are available at www.fai.org/civl-documents

Flying site

Kralova hola is a main mountain of East Low Tatras with 1948 m ASL, 1100 m ALZ. It is located in central Slovakia in about 300 km from its capitial. Kralova hola is a National park so one has to get special permit to get there to fly. Typical flying routes lay over mountains to to the west about 70 km there and back.
Best flying season is summer. Thermal conditions in August are very good, usual lifts are to 5 m/s and could base to 2400 m ASL.

Take off - 48.882465, 20.139163, 1929 m ASL
It a grassy, flat mountain hill with no obstacles.
You can drive there but then need to walk a bit.

Selection and entry fee

Štartovné pre súťažiaceho pilota 80 EUR platba pri registrácii alebo zaslaním na účet.
Štartovné pre doprovod 40 EUR
Štartovné nesúťažný piloti 10 EUR/deň
poistenie pre zásah horskej služby cca 8+ EUR podľa počtu dní
Po registrácii prosíme zaslať údaje na email organizátora hg.slovakia@gmail.com. Tieto údaje súvisia s požiadavkou slovenskej leteckej legislatívy. Je potrebné stiahnuť a zaslať formulár:
sériové číslo klzáku alebo imatrikulačný znak klzáku,
číslo a dátum platnosti pilotného preukazu,
dátum platnosti technického preukazu klzáku (platnosť technickej prehliadky, certifikátu DHV).
V prípade, že tieto údaje nemáte, označte to vo formulári.
https://airtribune-production.s3.amazonaws.com/media/contest/files/2018/03/rsxOtyLfq5xJ.xls

Platby na účet: Slovenská sporiteľňa SK10 0900 0000 0051 4437 3386 / GIBASKBX v správe pre príjemcu uveďte meno pilota.
Pre zabezpečenie ubytovania na penzione Bučník pošlite organizátorovi e-mail s požiadavkou na ubytovanie, počet a dátumy.
Len týmto ľuďom budeme môcť rezervovať bývanie v penzione Bučník.

!!! Odporúčame použivať Airtribune aplikáciu pre smartfón , pre livetracking, zvozy a bezpečnosť. !!!

V prípade zlého počasia a zrušenia súťaže si organizátor ponechá zálohu 10 EUR.
Aktuálne informácie budú zverejnené v blogu na https://airtribune.com/pnt2018/blog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starting fee for the competitor pilot 80 EUR payment upon registration
Starting fee for escort EUR 40
Starting non-competitive pilots 10 EUR / day
insurance for mountain intervention approx. 8+ EUR by number of days
Please send the data to the organizer's email hg.slovakia@gmail.com for full registration. These data are related to the requirement of Slovak aviation legislation. You need to download and submit a form:
A glider serial number or a glider imatriculation symbol,
A license number and date of expiry of a pilot license,
A date of expiry of the technical glider certificate (validity of the technical inspection, DHV certificate).
If you do not have this information, mark it on the form.
https://airtribune-production.s3.amazonaws.com/media/contest/files/2018/03/rsxOtyLfq5xJ.xls

Pay to account: ......

!!! It is recommended to use Airtribune smartphone application tracking to increase your safety and fastest retrieves. !!!
Cancellation of event:
In case of bad weather forecast a cancelled competition we will keep 10 EUR.
Current information will be published in the blog at https://airtribune.com/pnt2018/blog

Prize fund and scoring categories

Víťazi jednotlivých kôl obdržia vecné ceny.
Víťaz preberie putovný Pohár Nizkych Tatier. Ten obsahuje mená všetkých víťazov predchádzajúcich rokov.

The winners of each round will receive prizes.
The overall winner will receive the Challenge Podbrezova Cup.

General schedule

11.8.2018 - Sobota - Tréningový deň
9:30 hod - základné informácie o počasí a letovom teréne,
10:00 hod – odchod súťažiacich na vybraný štartový terén (K.Hoľa, Podkonice, Baranovo),
12:00 hod – tréningové lety,
18:00 hod až 20:00 hod - REGISTRÁCIA, penzión Bučník Polomka (pod zjazdovkou)
- Kontrola dokladov, poistenie, zrieknutie zodnovednosti organizátora,
- Nahratie potrebných súťažných WP do GPS zariadenia,
- Tričko, mapa,

12.8.2018 Nedeľa - 1. súťažný deň
REGISTRÁCIA - 8:00 hod až 9:00 hod. penzión Bučník Polomka (pod zjazdovkou)
- Kontrola dokladov, poistenie, zrieknutie zodnovednosti organizátora,
- Nahratie potrebných súťažných WP do GPS zariadenia,
- Tričko, mapa,
9:30 hod - generálny briefing povinný pre všetkých pilotov
10:00 hod – odchod súťažiacich na vybraný štartový terén (K.Hoľa, Podkonice, Baranovo)
12:00 hod – súťažné lety
18:00 hod až 20:00 hod - odovzdanie GPS záznamu

13.8. až 17.8.2018 - súťažné dni
8:30 hod - briefing pilotov, informácia na web o štartovisku
9:00 hod – odchod súťažiacich na vybraný štartový terén
12:00 hod – súťažné lety
18:00 hod až 20:00 hod - odovzdanie GPS záznamu
Spoločenský večer, odovzdávanie cien

18.8.2018 - Posledný súťažný deň
8:30 hod - briefing pilotov, informácia na web o štartovisku
9:00 hod – odchod súťažiacich na vybraný štartový terén
12:00 hod – súťažné lety
18:00 hod až 19:00 hod - odovzdanie GPS záznamu
Spoločenský večer, odovzdávanie cien

19.8.2018 Nedeľa - voľné lietanie, odchod domov
9:00 hod - briefing pilotov

Daily schedule

12.8. až 18.8.2018 - súťažné dni
8:30 hod - briefing pilotov, informácia na web o štartovisku
9:00 hod – odchod súťažiacich na vybraný štartový terén
12:00 hod – súťažné lety
18:00 hod až 20:00 hod (19:00 v sobotu) - odovzdanie GPS záznamu
Spoločenský večer, odovzdávanie cien
Pre záujemcov: ráno 6:00 budíček, rozcvička spojená so skokom do studeného Hrona medzi čerstvé raky a hlavátky.
Večer kondičný tréning v hlbokom lese, spojený s útekom pred mrmlavým medveďom. Potom grilovačka medvedej laby, iných proteinov, konzumácia alkoholických nápojov a pozdejšie bezhlavé medzinárodné horehronské spevy pri gitare.

19.8.2018 Nedeľa - voľné lietanie, odchod domov
9:00 hod - briefing pilotov

Accommodation and Activities

Penzión Polomka-Bučník, Odbočka na juh na východnom okraji obce Polomka pred fabrikou. Sledovať smerovú tabuľu "Lyžiarske stredisko POLOMKA-BUČNÍK".
http://www.polomka.sk/penzion-bucnik
Ubytovanie bude zabezpečené pre registrovaných účastníkov po zaplatení zálohy štartovného (40 EUR).
Cena ubytovanie je 12 Eur za noc a osobu. Izby 2+1, 3+1, 4+1 kapacita do 50 ľudí.
Storno za ubytovanie je 40%.
Po zaplatení štartovného, pošlite organizátorovi e-mail s požiadavkou na ubytovanie.
Len týmto ľuďom budeme môcť rezervovať bývanie v penzióne Bučník. Prípadne využite služby v regióne.
Pre osoby v stane bude možnosť využitia toalety v penzióne.

How to get here

Musíte poslať organizátorovi ŠPZ auta pre zabezpečenie výjazdu na štartoviská v Národnom parku Nízke Tatry.

You must to send email to organizator with registration number of a car for edition permission to enter the national park.

976 68 Heľpa, Slovensko
Polomka Slovakia

Plane

The nearest international airport is Bratislava.
Web http://www.bts.aero/
Current information about rail connections to the Main Railway Station in Bratislava can be found on the Slovak Railways website www.zsr.sk.
You can get to the Airport from the Main Railway Station by the public transport network (MHD) bus no. 61.

Train

It takes sbout 5 and half hours to get to Podbrezova from Bratislava.
Check time table here http://www.slovakrail.sk/en/ or www.zsr.sk.

Car

294 km form Bratislava by E58 and E77. It takes about 3 and half hours.
Podbrezova is located at about 60 km from take off Kralova hola by E77 highway.

Downloads

Waypoint files

Organizers

Jaroslav Sojka
organizator
Marian Dragosek
web administrator

Contacts

Socials

Confirmed
Selected
Registered
# Name Nation Sponsor Glider Status
Women
,
Men
,
# Name Sponsor Glider
Class
Status
,
Category Tagline Participant Email Phone Description Price
Please sign in and register before posting your own classifieds.

Výsledky Pohára Nízkych Tatier 2018

1. Petr Beneš
2. Dan Vyhnalík
3. Miroslav Čáp

Tasks and results

Task 1

12 Aug, 2018

Class 1 — 81.0 km — Race to goal

Task results:
Overall results:
Tracks:

Task 2

13 Aug, 2018

Class 1 — 76.6 km — Race to goal

Task results:
Overall results:
Tracks:

Task 3

16 Aug, 2018

Class 1 — 102.7 km — Race to goal

Task results:
Overall results:
Tracks:
Please sign in first.