2019 Carpathian Cup

2019-07-27 to 2019-08-04, FAI Category 2 event

Fun

Total results (FTV: 20%)

Provisional

Results include only those pilots where ca:Fun Class equals 'Fun'

Task Date Distance FTV Validity
T1  2019-07-28 14:00    36.6 km 60% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 3 2019-07-31 12:45    38.2 km 61% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 789 Oleksandr Hrebelia M UKR CHILY 4 316 134/222 450
2 1408 Viktor Tsygankov M UKR NOVA MENTOR 4 326 40/66 366
3 444 Bogdan Tytarchuk M UKR Rush 5 283 40/66 323
4 127 Mykola Rykov M UKR Cili 4 vyo.travel 42/70 273 315
5 696 Mindaugas Markaitis M LTU Gradient Nevada 28 270 43/72 313
6 113 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 270 40/66 310
6 349 Varvara Kudinova F UKR Chili 3 270 40/66 310
6 737 Mykyta Sokolov M UKR Discovery-5 270 40/66 310
6 27 Babtsev Oleksandr M UKR U-Turn Blacklight 270 40/66 310
10 7878 Marjan Gunder M UKR Chili 4 Paragliding club - Skyline 84 40/66 124
10 1 Zbigniew Gotkiewicz M POL Optic2 26 Light biedny 84 40/66 124
12 888 Yuliya Sira F UKR Chili 4 vyo.travel 42/70 80 122
13 4 Yevhen Mytskan M UKR Mentor 4 70 40/66 110
13 7709 Olena Kerjakova F UKR LIGHTNING 70 40/66 110
13 10 Anna Bysiecka F POL Punk 70 40/66 110
16 777 Svitlana Sokolova F UKR Discovery-5 70 0 70
17 88 Roman Havrylyuk M UKR Nevada 0 0 0
17 67 Andrii Tarusin M UKR Discovery 5 0 0 0
Report created: 2019-08-01T09:20:27+03:00

FS development, maintenance and support by