2019 Carpathian Cup

2019-07-27 to 2019-08-04, FAI Category 2 event

Team results

Provisional

Task Date Distance
T1  2019-07-28 14:00    36.6 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 3 2019-07-31 12:45    38.2 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 3 2019-08-02 13:00    44.9 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 RR 2069
8 Taras Kanafotskyy M UKR MANTRA M7 Multi-Wing.com 571 256 54
343 Dmytro Vorobets M UKR Delta 3 270 312 27
15 Roman Kolodchak M UKR Aspen 6 270 262 31
36 Andriy Kohut M UKR Space sky-country.lviv.ua 270 66 43
2 Volinyaky ;) 1617
83 Anatolii Lukashchuk M UKR Aspen 5 397 313 27
309 Denys Yakobchuk M UKR Firestarter SkyVol paragliding 389 290 33
71 Andrii Ivanov M UKR artik3 70 66 32
3 Lietuva-Sakartvelo 1566
539 Antanas Jakucevičius M LTU Zeno 441 335 35
420 Ian Minasyan M GEO Niviuk Icepeak 6 23 paraglidingingeorgia@yahoo.com 270 66 50
696 Mindaugas Markaitis M LTU Gradient Nevada 28 270 72 27
370 Paulius Jonaitis M LTU Ozone Delta 3 webrobots.io 89 66 27
4 Sky Line 1503
52 Vitaliy Bondarenko M UKR Cayenne 5 310 259 27
349 Varvara Kudinova F UKR Chili 3 270 66 27
555 Aleksandr Gritsay M UKR Cure 81 247 27
3773 Sergiy Gurnitskiy M UKR SC Space 270 66
5 Kiev-Chernivtsi 1342
54 Roman Kotov M UKR Mirage 270 207 30
520 Anatoliy Nemtinov M UKR Cure 376 66 31
2772 Eduard Didukh M UKR GTO 2 255 37
41 Igor Stoykov M UKR Icepeak-7 70
6 HodosFly 1152
1408 Viktor Tsygankov M UKR NOVA MENTOR 4 326 66 31
404 Bondar Oleg M UKR Sky Country Mystic-3 270 66 30
27 Babtsev Oleksandr M UKR U-Turn Blacklight 270 66 27
4 Yevhen Mytskan M UKR Mentor 4 70 66 27
7 Chili 4 1133
789 Oleksandr Hrebelia M UKR CHILY 4 316 222 31
127 Mykola Rykov M UKR Cili 4 vyo.travel 70 273 30
888 Yuliya Sira F UKR Chili 4 vyo.travel 70 80 27
7878 Marjan Gunder M UKR Chili 4 Paragliding club - Skyline 84 66 27
8 Sky Country Youngsters 825
737 Mykyta Sokolov M UKR Discovery-5 270 66 29
113 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 270 66 27
777 Svitlana Sokolova F UKR Discovery-5 70 0 27

Param values used when creating the report

param value
Heading Team results
status Provisional
Report created: 2019-08-02T20:58:51+03:00

FS development, maintenance and support by