Understood
This website is using cookies. We and our partners use cookies on this site to improve our service, perform analytics, personalize advertising, measure advertising performance, and remember website prefrences. By using the site, you consent to these cookies. More details
 • Blog
 • Summary
 • Details
 • Pilots
 • Results
 • Registration

Event info

PANEVĖŽIO TAURĖ 2018 – VARŽYBŲ TAISYKLĖS
Varžybų tikslas: Vystyti parasparnių ir skraidyklių sportą Lietuvoje.
Varžybų vieta: Panevėžio aerodromas
Varžybų data: 2018-09-01 – 2018-09-02
Varžybų organizatoriai: Panevėžio aeroklubas
Varžybų direktorius: Antanas Maceina
Varžybų vyriausias teisėjas: Marijus Maceina
Dalyvių registratorė: Jūratė Maceinienė
Starto teisėjas: Marijus Maceina

Expand page for more, including Payment & Cancellation info

Flying site

Panevezys is a town in North Lithuania located about 150 km north from Vilnius and 247 km East from Klaipeda and the Baltic sea.
The place offers a fine flatland flying. Cloudbase in summer is approximately 1500 m.

Expand page for more info
Go to Pilot List
 • 40 Pilots max allowed
 • 1 Countries presented
 • ✅ CCC and lower allowed
  ❌ Uncertified wings prohibited
 • left before start of event

Where is it

HQ, Camping: Panevėžio aerodromas

Event info

PANEVĖŽIO TAURĖ 2018 – VARŽYBŲ TAISYKLĖS
Varžybų tikslas: Vystyti parasparnių ir skraidyklių sportą Lietuvoje.
Varžybų vieta: Panevėžio aerodromas
Varžybų data: 2018-09-01 – 2018-09-02
Varžybų organizatoriai: Panevėžio aeroklubas
Varžybų direktorius: Antanas Maceina
Varžybų vyriausias teisėjas: Marijus Maceina
Dalyvių registratorė: Jūratė Maceinienė
Starto teisėjas: Marijus Maceina

Flying site

Panevezys is a town in North Lithuania located about 150 km north from Vilnius and 247 km East from Klaipeda and the Baltic sea.
The place offers a fine flatland flying. Cloudbase in summer is approximately 1500 m. We can expect lifts from +1,5 to +3,5 m/s
Starts will be made by payout winches on public roads near Genetiniai or Limeikiai depending on wind. Both take off are located at large fields free from obstacles.

Take off Genetiniai
55.556953, 24.516518

Take off Limeikiai
55.634726, 24.654130

Selection and entry fee

Varžybų taisyklės
Varžybų taisyklės sudarytos remiantis FAI SK 7 skyriumi bei Lietuvos Lygumų Lygos parasparnių sporto
varžybų reglamentu. Protestai ir nesutarimai sprendžiami tvarka, nurodyta šiose taisyklėse, FAI SK 7
skyriuje bei Lietuvos Lygumų Lygos parasparnių sporto varžybų reglamente. Jei skirtinguose
dokumentuose tam tikri punktai prieštarauja vienas kitam, prioritetą turi šios taisyklės.

Dalyvavimas varžybose

Maksimalus dalyvių skaičius: 40 pilotų. Iki 2018-08-31 d. imtinai.
Įskaitos: Bendra, Moterų įskaita, Standart klasė, Sport klasė.
Iškėlimas: aktyviniais išvilktuvais.
Pilotai dalyvauja asmeninėje įskaitoje.

Reikalavimai varžybų dalyviams
Varžybų dalyviai privalo turėti galiojančią parasparnio licenciją (nuo ParaPro 3 kategorijos ir aukštesnę),
dalyvauti priešskridiminiuose pasitarimuose, vykdyti varžybų direktoriaus, skrydžių vadovo ir teisėjų
nurodymus.

Varžybų dalyviai turi turėti tvarkingą skraidymo įrangą, atitinkančią jų kvalifikaciją, atsarginius
parašiutus, veikiančią ryšio bei GPS įrangą, aprangą, šalmus, priemones startuoti išvilktuvu. Maršrutinių
skrydžių duomenys bus apdorojami tik pagal pilotų GPS įrenginių duomenis.
Starto ir iškėlimo mokestis

Starto mokestis – 35 EUR.

Starto mokestis sumokamas registracijos metu.

Į starto mokestį įskaičiuota:
kempingas aeroklube;
alus ir gėrimai šeštadienį;
vakarienė šeštadienį;
Lengvi pusryčiai sekmadienį 10h
prizai, diplomai.
Iškėlimai į starto mokestį neįskaičiuoti. Iškėlimo kaina – 5 EUR.

Registracija
Pilotai registruojami iš anksto http://www.lspsf.lt tinklalapyje bei varžybų bazėje varžybų dienotvarkėje
nurodytu laiku. Registracijos varžybų bazėje metu būtina pateikti galiojančią piloto licenciją,
pateikti/patvirtinti duomenis kitus reikalingus duomenis ir sumokėti starto mokestį. Pirmenybę
dalyvauti varžybose turi pirmiau užsiregistravę pilotai, nepriklausomai nuo to, kas pirmiau susimokėjo
startinį mokestį. Iki registracijos pabaigos pirmąją varžybų dieną starto mokesčio nesusimokėjusių
pilotų vietos bus perleistos toliau sąraše esantiems pilotams, norintiems dalyvauti varžybose.

Skraidymų tvarka
Startavimo eilė sudaroma vyr. teisėjo nurodytu būdu. Starto išleidimo tvarką koordinuoja starto
teisėjas.

Prieš startą varžybų dalyviai nebus tikrinami alkotesteriu.
Dalyvis turi teisę startuoti kiek nori kartų, jei užtenka laiko.

Pratimai
Maršrutiniai skrydžiai: į tikslą, į tikslą su PPM, uždaras, atviras nuotolis. Pratimą paruošia varžybų vyr.
teisėjas kartu su pilotų taryba prieš starto lango atidarymą.

Taškų skaičiavimas
Varžybų dalyvių surinkti taškai skaičiuojami pagal tarptautinę GAP sistemą. Užskaitomas geriausias tos
dienos maršrutas.

Taškų galiojimas
Pratimas laikomas įskaitytu, kai bent du dalyviai nuskrenda atstumą, didesnį už minimalų įskaitinį.
Minimalus bei Nominalus atstumai, Nominalus laikas bus paskelbti bryfingo startavietėje metu.

Varžybų galiojimas
Varžybos laikomos galiojančiomis, jei įvyko bent vienas galiojantis pratimas.

Protestų padavimo tvarka
Varžybų dalyvis gali pateikti protestą vyr. teisėjui. Protestai pateikiami raštiškai, nurodant priežastis,
pažeistas taisykles ir reikalavimus.
Pateikiant protestą paliekamas 70 EUR užstatas, kuris, patenkinus ieškovo reikalavimus, grąžinamas.
Jeigu protestas atmetamas, užstatas lieka varžybų organizatoriams.

Apribojimai
Didžiausias varžyboms tinkamas vėjo greitis iki 7 m/s.
Vyr. teisėjas arba skraidymų vadovas gali uždaryti starto langą arba iš viso nutraukti pratimą, jei jo
manymu oro sąlygos neleidžia saugiai vykdyti varžybų.

Atsakomybė
Už savo veiksmus žemėje ir ore bei naudojamą techniką pilotai atsako asmeniškai, ką patvirtina savo
parašu registracijos metu.

Diskvalifikacija
Pilotas gali būti diskvalifikuotas už bet kokį šių varžybų taisyklių ar kitų įstatymų pažeidimą. Bet kuris
asmuo, dalyvaujantis varžybose, gali būti pašalintas iš varžybų už nekorektišką elgesį bei jei jo elgesys
kenkia varžybų reputacijai. Pilotas pašalinamas iš varžybų jei kelia grėsmę savo ar kitų asmenų
saugumui, yra narkotinių medžiagų ar alkoholio poveikyje. Klausimus, susijusius su piloto pašalinimu iš
varžybų, sprendžia organizatorių ir teisėjų kolegija.

Prize fund and scoring categories

Categories (1st, 2nd, 3rd places will be awarded):
- General (all gliders)
- Women
- Sport (up to EN C gliders)
- Standard (up to EN B gliders)

General schedule

Dienotvarkė

Varžybų dienotvarkė gali būti tikslinama pagal oro sąlygas.

Pirma diena (šeštadienis):

09:00 dalyvių registracijos pradžia

10:20 dalyvių registracijos pabaiga

10:30 bryfingas

11:00 bryfingas startavietėje, pratimo paskelbimas

11:30 starto lango atidarymas

17:00 starto lango uždarymas

18:00 finišo lango uždarymas

20:00 rezultatų pridavimo pabaiga

Antra diena (sekmadienis):

10:30 bryfingas

11:00 bryfingas startavietėje,

11:30 starto lango atidarymas

17:00 starto lango uždarymas

18:00 finišo lango uždarymas

19:00 rezultatų pridavimo pabaiga

20:00 varžybų uždarymas, nugalėtojų apdovanojimas

Accommodation and Activities

Camping and HQ near Panevėžio aerodromas
"field" type facilities, wooden toilets, shower.

How to get here

38134, Lietuva
Panevezys Lithuania

Plane

The nearest is Vilnius International Airport. Web site www.vilnius-airport.lt/en/
A special train runs from Vilnius Railway Station to the airport on a regular basis. A railway stop, stairs, passenger lift and lighting, as well as video surveillance system for passenger safety, are installed right outside the airport’s passenger terminal. A covered pedestrian walkway connects the airport’s terminal to the railway stop and is lit up at night.
Or you cab take a bus to get to town www.vilniustransport.lt

Bus

To Plan your route by public transport use: www.stops.lt

Train

Take train to Radviliškio and there change to Panevezys .
See time table www.litrail.lt

Car

It takes about 1 hour and half to get to Panevezys from Vilnius (144km) and 2 h 45 min to get from Klaipeda and the Baltic sea (247 km).

Downloads

Waypoint files

Organizers

LSPSF Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija

Contacts

Socials

Confirmed pilots
Allowed pilots
Total registered
Sorting by
Women
Men
# Name WPRS Rank Sponsor Glider Status

Tasks and results

Task 1

19 May, 2018

42.2 km — Elapsed time

Replay:
Task results:
Comp. results:

Task 2

20 May, 2018

51.2 km — Elapsed time

Replay:
Task results:
Comp. results:

Task 1

01 Sep, 2018

40.2 km — Elapsed time

Replay:
Task results:
Comp. results:

Task 2

02 Sep, 2018

32.8 km — Elapsed time

Replay:
Task results:
Comp. results:
Please sign in first.