22nd Dnister Cup Open

2018-04-29 to 2018-05-05, FAI Category 2 event

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1  2019-04-29 13:00    49.5 km 34% Elapsed time
T2  2019-05-01 11:15    35.1 km 0% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 55 Yuriy Chechailuk M UKR M6 Chechailuk fund 330 2 332
2 108 Dmytro Pavliuchenko M UKR Mystic-4 225 1 226
3 7171 Andrey Kuchera M UKR aspen 4 116 0 116
4 12 Kostantin Shevchuk M UKR 94 1 95
5 420 Ian Minasyan M GEO Icepeak 6 72 1 73
6 13 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 44 1 45
6 7 Igor Sokolov M UKR cayenne 3 44 1 45
8 1 Valeriy Marushak M UKR Khmilnik 44 0 44
8 3 Mikola Pichkur M UKR Koziatin 44 0 44
8 15 Sergiy Shibinskiy M UKR SC Mistic 44 0 44
11 237 Igor Stoykov M UKR Icepeak-7 0 1 1
11 152 Viacheslav Zhyzhyrun M UKR Ozone Delta 2 0 1 1
13 3773 Sergiy Gurnitskiy M UKR SC Space 0 0 0
13 6 Anatoliy Stafiychuk M UKR MogelivPodilskiy distict 0 0 0
13 33 Viktor Sabadash M UKR Nevada 0 0 0
13 333 Mikhail Moskalov M UKR Advance Omega 0 0 0
Report created: 2019-05-01T22:33:48+03:00

FS development, maintenance and support by