22nd Dnister Cup Open

2018-04-29 to 2018-05-05, FAI Category 2 event

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1  2019-04-29 13:00    49.5 km 34% Elapsed time
T2  2019-05-01 11:15    35.1 km 0% Elapsed time
T3  2019-05-02 11:45    45.0 km 65% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 55 Yuriy Chechailuk M UKR M6 Chechailuk fund 330 2 536 868
2 3773 Sergiy Gurnitskiy M UKR Gin Boom X 0 0 654 654
3 12 Kostantin Shevchuk M UKR AD Volt 94 1 535 630
4 108 Dmytro Pavliuchenko M UKR Mystic-4 225 1 79 305
5 7 Igor Sokolov M UKR cayenne 3 44 1 180 225
6 7171 Andrey Kuchera M UKR aspen 4 116 0 0 116
7 420 Ian Minasyan M GEO Icepeak 6 72 1 35 108
8 1962 Valentin Fedenko M UKR Sigma 0 0 87 87
9 13 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 44 1 35 80
10 1 Valeriy Marushak M UKR Khmilnik 44 0 35 79
10 3 Mikola Pichkur M UKR Koziatin 44 0 35 79
10 15 Sergiy Shibinskiy M UKR SC Mistic 44 0 35 79
13 152 Viacheslav Zhyzhyrun M UKR Ozone Delta 2 0 1 35 36
13 237 Igor Stoykov M UKR Icepeak-7 0 1 35 36
15 333 Mikhail Moskalov M UKR Advance Omega 0 0 0 0
15 6 Anatoliy Stafiychuk M UKR MogelivPodilskiy distict 0 0 0 0
15 33 Viktor Sabadash M UKR Nevada 0 0 0 0
Report created: 2019-05-02T20:42:47+03:00

FS development, maintenance and support by