22nd Dnister Cup Open

2018-04-29 to 2018-05-05, FAI Category 2 event

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1  2019-04-29 13:00    49.5 km 34% Elapsed time
T2  2019-05-01 11:15    35.1 km 0% Elapsed time
T3  2019-05-02 11:45    45.0 km 65% Elapsed time
T4  2019-05-03 11:30    67.9 km 100% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 3773 Sergiy Gurnitskiy M UKR Gin Boom X 0 0 654 1000 1654
2 12 Kostantin Shevchuk M UKR AD Volt 94 1 535 953 1583
3 55 Yuriy Chechailuk M UKR M6 Chechailuk fund 330 2 536 177 1045
4 420 Ian Minasyan M GEO Icepeak 6 72 1 35 458 566
5 1962 Valentin Fedenko M UKR Sigma 0 0 87 474 561
6 237 Igor Stoykov M UKR Icepeak-7 0 1 35 466 502
7 333 Mikhail Moskalov M UKR BGD Cure 0 0 0 426 426
8 108 Dmytro Pavliuchenko M UKR Mystic-4 225 1 79 86 391
9 123 Pavlo Kolomiets M UKR Style 2 0 0 0 382 382
10 152 Viacheslav Zhyzhyrun M UKR Ozone Delta 2 0 1 35 320 356
11 7 Igor Sokolov M UKR cayenne 3 44 1 180 115 340
12 13 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 44 1 35 151 231
13 15 Sergiy Shibinskiy M UKR SC Mistic 44 0 35 58 137
14 34 Taras Kanafotskyy M UKR M7 0 0 0 124 124
15 7171 Andrey Kuchera M UKR aspen 4 116 0 0 0 116
16 1771 Ivan Didukh M BGD Cure 0 0 0 85 85
17 1 Valeriy Marushak M UKR Khmilnik 44 0 35 0 79
17 3 Mikola Pichkur M UKR Koziatin 44 0 35 0 79
19 3333 Volodimir Klym M Aspen 4 0 0 0 43 43
19 11 Andriy Chuchko M UKR AD Pure 0 0 0 43 43
21 6 Anatoliy Stafiychuk M UKR MogelivPodilskiy distict 0 0 0 0 0
21 33 Viktor Sabadash M UKR Nevada 0 0 0 0 0
Report created: 2019-05-04T10:21:18+03:00

FS development, maintenance and support by