22nd Dnister Cup Open

2018-04-29 to 2018-05-05, FAI Category 2 event

Team results

Provisional

Task Date Distance
T1  2019-04-29 13:00    49.5 km Elapsed time
T2  2019-05-01 11:15    35.1 km Elapsed time
T3  2019-05-02 11:45    45.0 km Elapsed time
T4  2019-05-03 11:30    67.9 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 Krazy Berdichev 3194
12 Kostantin Shevchuk M UKR AD Volt 94 1 535 953
55 Yuriy Chechailuk M UKR M6 Chechailuk fund 330 2 536 177
420 Ian Minasyan M GEO Icepeak 6 72 1 35 458
2 SkyLine 2512
3773 Sergiy Gurnitskiy M UKR Gin Boom X 0 654 1000
237 Igor Stoykov M UKR Icepeak-7 1 35 466
152 Viacheslav Zhyzhyrun M UKR Ozone Delta 2 1 35 320
3 Dnipro 901
1962 Valentin Fedenko M UKR Sigma 87 474
7 Igor Sokolov M UKR cayenne 3 44 1 180 115
4 Sky Counrty 622
108 Dmytro Pavliuchenko M UKR Mystic-4 225 1 79 86
13 Volodymyr Kovalov M UKR Chili 3 44 1 35 151
5 Vinnitsa 137
15 Sergiy Shibinskiy M UKR SC Mistic 44 0 35 58
33 Viktor Sabadash M UKR Nevada

Param values used when creating the report

param value
Heading Team results
status Provisional
Report created: 2019-05-04T10:23:08+03:00

FS development, maintenance and support by