Understood
This website is using cookies. We and our partners use cookies on this site to improve our service, perform analytics, personalize advertising, measure advertising performance, and remember website prefrences. By using the site, you consent to these cookies. More details
 • Blog
 • Summary
 • Details
 • Pilots
 • Registration

Event info

EN: 4th round of Czech paragliding league and Vilnius Cup will be held in the highest Czech mountains - Krkonoše. Pilots from all around the world are welcome! The competition is sanctioned as FAI cat.

Expand page for more details

Flying site

Krkonoše is a national park in the Liberec and Hradec Králové regions of the Czech Republic. It lies in the Krkonoše Mountains which is the highest range of the country. The park has also been listed as a UNESCO Biosphere Reserve site.

Expand page for more details
Go to Pilot List
 • 80 Pilots max allowed
 • 8 Countries presented
 • ✅ All wing types allowed
 • 🏆 FAI Status = CAT 2 🏅
 • left before start of event

Prize funds and scoring categories

 • Open
 • Sport
 • Standard
 • Women

Event info

EN: 4th round of Czech paragliding league and Vilnius Cup will be held in the highest Czech mountains - Krkonoše. Pilots from all around the world are welcome! The competition is sanctioned as FAI cat. 2 level. General info about Czech league can be found on webpage of paragliding union of Czech Light Aircraft Association. Vilnius Cup is paragliding comp with roots in Lithuania.

You can see the annual schedule of Czech paragliding league here .
--------------------------------------
CZE: Čtvrté kolo České ligy paraglidingu a zároveň se uskuteční po tříleté pauze opět v nejvyšších horách České republiky - Krkonoších. Spolu se závodem České ligy bude zároveň probíhat i litevský pohár Vilnius Cup . Soutěž bude vyhlášena jako FAI 2, tudíž bude bodována nejen do českého, ale i do světového rankingu.

Obecné informace o České lize paraglidingu naleznete na webu svazu PG LAA ČR.

Flying site

Krkonoše is a national park in the Liberec and Hradec Králové regions of the Czech Republic. It lies in the Krkonoše Mountains which is the highest range of the country. The park has also been listed as a UNESCO Biosphere Reserve site. It borders Karkonosze National Park in Poland. Krkonoše's highest mountain is Snow Mountain (Sněžka - 1602 m) which is also the highest mountain in the Czech republic.
For the competition it is possible to choose between 6 great take offs which cover all possible wind directions. In resort of Krkonoše mountains we can create tasks around the highest peaks of Czech Republic and also we can fly long one way downwind tasks above Czech flatlands.

The most important spot is Černá hora (http://www.paragliding-mapa.cz/startovacka.php?idstart=2).

Take off - 1260 ASL - 50°38′57.86"N 15°44′23.82"E (50.649418, 15.740078)
It has got South orientation. The take off is grassy slope easy accessible - 15 min on foot from cable car.

Selection and entry fee

EN: Member of Czech paragliding association :0,00 czk before the date of 1.6.2019 or 0,00 czk during the registration in the camp

Other pilots : 0,00czk / 0€ before 1.6.2019 or 0,00 czk / 0€ during the registration in the camp


All Pilots must hold the following:
- A minimum of IPPI4 (or equivalent national licence)
- GPS which records valid tracklogs
- Medical insurance (including rescue and repatriation)
- Third party liability insurance
- Radio transmitter
All the above will be checked at registration!

In this competition (according to the latest FAI Sporting Code, Section 7, cat 2), each competitor shall hold a valid FAI Sporting Licence. FAI Sporting Licences must be registered online. Only online Sporting Licences are valid. It is each pilot’s responsibility to make sure he has a valid Sporting Licence and we strongly advise you to have one. We also recommend to create a CIVL and then add your number here – in your competition profile at Airtribune (http://civlrankings.fai.org/FL.aspx?a=305&).
------------------------------------------
Entry fee includes:
* Retrieval on task days
* Colour map and GPS coordinates
* Competition T-shirt (only those who register and pay BEFORE 1. 6. 2019 are assured of receiving a proper size of T-shirt)
* Access to all parties
* and all other organizational costs (take-off fees, results etc.)

Fee does NOT include:
* Cable cars to take off (at Černá Hora the price of 1 ticket 160,-)
* Accommodation
* Transport under flying site
------------------------------------------
The general rule is who pays first get the place first.
40 places are reserved for CZECH pilots (only untill 1.6.2019)
20 places are reserved for LITHUANIA pilots (only until 1.5.2019)
------------------------------------------

How to pay?
- Comp is FULL

In case of cancellation of the comp in both dates, we refund 100% of the fee (minus bank charges).

===============================

CZE: Člen Svazu PG : 0,00 Kč

Ostatní : 0,00 czk na místě konání.


Všichni piloti a pilotky se musí prokázat:
- platným pilotním průkazem (úroveň IPPI4);
- GPS se zaznamenáváním validních tracklogů;
- zdravotní pojištění zahrnující záchranu a repatriaci PG;
- pojištění odpovědnosti za škody.
Vše výše zmíněné bude kontrolováno při registraci.

Během tohoto závodu (dle aktuálních pravidel FAI Sporting Code, Section 7, cat 2), každý závodník má za povinnost doložit platnou FAI sportovní licenci. Pouze FAI sportovní licence, která musí být zaregistrována online, bude považována za platnou. Je zodpovědností každého pilota se ujistit, že se při registraci prokáže validní sportovní licencí (více informací na http://www.svazpg.cz/). Doporučujeme rovněž registraci na CIVL (http://civlrankings.fai.org/FL.aspx?a=305&), a dopředu uvést své CIVL číslo zde - v profilu závodu na Airtribune.
------------------------------------------
Startovné zahrnuje:
* Svozy závodníků z trati.
* Mapa a GPS koordináty
* Tričko pro závodníky (pouze ti, kteří se zaregistrují a zaplatí do 1.6.2019 mají jistotu obdržení trička na místě ve správné velikosti)
* Účast na večírcích
* Další organizační výdaje (poplatky za použití letového terénu, výsledky aj.)

Poplatek NEzahrnuje:
* Poplatky za použití lanovky (pokud se bude na takovém terénu startovat)
* Ubytování
* Transport pod letový terén
------------------------------------------
Výběr dle pravidla kdo první zaplatí, ten má místo rezervované.
40 míst rezervováno pro české piloty (pouze do 1.6.2019)
20 míst rezervováno pro litevské piloty (pouze do 1.5.2019)
------------------------------------------

Jak zaplatit?
- Závod plně obsazen.

V případě zrušení závodu v obou termínech bude navráceno 100% startovného (minus bankovní poplatky).

Prize fund and scoring categories

Open
Sport (max. EN-C)
Standard (max. EN-B)
Women

General schedule

Friday / pátek 5. 7. 2019
od 20.00 do 8.00 následujícího rána probíhá registrace závodníků / from 8pm to 8am next morning Registration at HQ

Saturday / sobota 6. 7. - Tuesday / úterý 9. 7. 2019
Competition days / Závodní dny

Tuesday / úterý 7. 7. 2019
Prize giving and closing ceremony / Předávání cen a závěrečný večírek

This is alternative term for the competition (from 6.7. to 9.7.2019). / Náhradní termín závodu je stanoven na termín od 6. 7. do 9. 7.2019.

Daily schedule

8:00 - Meeting in HQ Vejšplachy / Sraz v HQ Camping Vejšplachy
8:30 - 11:00 - Transport to selected take-off / Přesun na start
11:30 - 12:00 - Pilots briefing / Předletový briefing
12:00 - 14:00 - Window opens / Otevření závodního okna
17:00 - 19:30 - Tracklogs downloading / Odevzdání tracklogu v HQ nebo na web
23:00 - Provisional results / Průběžné výsledky závodu

Accommodation and Activities

HQ of the competition is camping Vejšplachy(http://www.vejsplachycamp.cz/) near town Vrchlabí.
Other accommodation options can be found there (http://www.penziony.cz/ubytovani/vrchlabi/).

How to get here

The competition is situated in Krkonoše - the highest mountain range in Czech Republic. Main Headquarter will be placed in the camp Vejšplachy in Vrchlabí city.
The easiest way to get there is by car. Straightly to the campsite Vejšplachy.

Public transport:
BUS - From Prague by the city transport to the end of the metro line B - station Černý most. From there by bus to the Vrchlabí (11 times per day https://amsbus.cz/koupitjizdenku/).
TRAIN - do not try this, bus is much better.

If you have a problem with the journey, contact us and we will recommend you a route.

Vrchlabí 1, 543 01 Vrchlabí, Czechia
Vrchlabí Czech Republic

Plane

The nearest airport is Prague.

Bus

From Prague by the city transport to the end of the metro line B - station Černý most. From there by bus to the Vrchlabí (11 times per day https://amsbus.cz/koupitjizdenku/).

Car

About 140 km to the East from Prague along E65 highway.
The easiest way to get there. Straightly to the campsite Vejšplachy.

Downloads

Waypoint files

Organizers

PG Sport
Paragiding sport organisation.

Contacts

Socials

Gender:
confirmed
selected
registered

Click here for the event WPRS forecast

SORT BUTTONS
Women     confirmed

ID:
Men     confirmed

ID:
# Name Rank Sponsor Glider Status
Category Tagline Participant Email Phone Description Price
Please sign in and register before posting your own classifieds.
Please sign in first.